Mề đay ngọc trai – M6

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Ngọc trai

Mề đay đá Sapphire 03 – M5

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Sapphire

Mề đay đá Sapphire 02 – M4

Sản phẩm: Mề đay Chấtl liệu: Vàng 14K Đính đá: Sapphire, xoàn mỹ ECZ

Mề đay đá Amethyst – M3

Sản phẩm: Mề đay Chấtl liệu: Bạch kim Đính đá: Amethyst

Mề đay đá Citrine – M2

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Citrine

Mề đay đá Sapphire – M1

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Sapphire


Trang Sức – Thế Giới Trang Sức Đẹp – Mua Bán Trang Sức Cao Cấp