Xoàn Mỹ ECZ

Trang sức bộ B05

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ngọc trai, xoàn mỹ ECZ

Trang sức bộ B01

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Vàng trắng 14K Đính đá: Sapphire, xoàn mỹ ECZ

Mề đay vàng 18K đính xoàn mỹ – M8

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Xoàn mỹ ECZ

Mề đay đá Sapphire 02 – M4

Sản phẩm: Mề đay Chấtl liệu: Vàng 14K Đính đá: Sapphire, xoàn mỹ ECZ

Vòng tay bạch kim – M7

Sản phẩm: Vòng tay Chấtl liệu: Bạch kim Đính đá: Xoàn mỹ ECZ

Lắc tay vàng trắng – M2

Sản phẩm: Vòng tay Chất liệu: vàng 14K Đính đá: xoàn mỹ ECZ