Thạch Anh Vàng (Citrine)

Mề đay đá Citrine – M2

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Citrine

Nhẫn Nam NNa02

Sản phẩm: Nhẫn nam Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Citrine

Nhẫn vàng VNu02

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Citrine