Thạch Anh Tím (Amethyst)

Mề đay đá Amethyst – M3

Sản phẩm: Mề đay Chấtl liệu: Bạch kim Đính đá: Amethyst

Lắc tay đính đá Amethyst – M4

Sản phẩm: Lắc tay Chất liệu: vàng 14k Đính đá: Amethyst

Bông tai đính đá Amethyst – M4

Sản phẩm: Bông tai Chất liệu: vàng 18K Đính đá: Amethyst

Nhẫn Bạch Kim BK02

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Amethyst

Nhẫn vàng trắng VT01

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Amethyst