Ngọc Trai

Trang sức bộ B05

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ngọc trai, xoàn mỹ ECZ

Mề đay ngọc trai – M6

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Ngọc trai

Lắc tay bạch kim đính ngọc trai – M1

Sản phẩm: Vòng tay Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Ngọc trai, xoàn mỹ ECZ

Vòng tay ngọc trai NT01

Sản phẩm: Vòng tay Đính đá: Ngọc trai

Dây chuyền ngọc trai – M3

Sản phẩm: Dây chuyền Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Ngọc trai

Bông tai ngọc trai – M7

Sản phẩm: Bông tai Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ngọc trai