Ngọc Lục Bảo (Emerrald)

Dây chuyền ngọc lục bảo – M1

Sản phẩm: Dây chuyền Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ngọc lục bảo, xoàn mỹ ECZ

Bông tai ngọc lục bảo – M1

Sản phẩm: Bông tai Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Xoàn mỹ ECZ, Emerrald

Nhẫn Nam NNa01

Sản phẩm: Nhẫn nam Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ngọc lục bảo

Nhẫn vàng trắng VT06

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ngọc lục bảo

Nhẫn vàng VNu01

Kiểu dáng: Nhẫn nữ Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Ngọc lục bảo