Kim Cương

Trang sức cưới kim cương – CKC

Sản phẩm: Trang sức cưới Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Kim cương

Trang sức bộ B04

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Kim cương

Trang sức bộ B03

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: bạch kim Đính đá: Kim cương

Lắc tay kim cương – M3

Sản phẩm: Lắc tay Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Kim cương

Bông tai kim cương – M8

Sản phẩm: Bông tai Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Kim cương

Bông tai kim cương – M5

Sản phẩm: Bông tai Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Kim cương