Đá Sapphire

Trang sức bộ B01

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Vàng trắng 14K Đính đá: Sapphire, xoàn mỹ ECZ

Mề đay đá Sapphire 03 – M5

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Sapphire

Mề đay đá Sapphire 02 – M4

Sản phẩm: Mề đay Chấtl liệu: Vàng 14K Đính đá: Sapphire, xoàn mỹ ECZ

Mề đay đá Sapphire – M1

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Sapphire

Bông tai đá sapphire – M2

Sản phẩm: Bông tai Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Xoàn mỹ ECZ, đá Sapphire

Nhẫn Nam NNa04

Sản phẩm: Nhẫn nam Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Sapphire