Vòng, Lắc

Vòng tay bạch kim – M7

Sản phẩm: Vòng tay Chấtl liệu: Bạch kim Đính đá: Xoàn mỹ ECZ

Vòng tay vàng 24K – M6

Sản phẩm: Vòng tay Chất liệu: Vàng 24K Đính đá: Không

Lắc tay đính đá Ruby – M5

Sản phẩm: Lắc tay Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ruby

Lắc tay đính đá Amethyst – M4

Sản phẩm: Lắc tay Chất liệu: vàng 14k Đính đá: Amethyst

Lắc tay kim cương – M3

Sản phẩm: Lắc tay Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Kim cương

Lắc tay vàng trắng – M2

Sản phẩm: Vòng tay Chất liệu: vàng 14K Đính đá: xoàn mỹ ECZ