Trang Sức Bộ

Trang sức bộ B06

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: vàng 18K Đính đá: Ruby

Trang sức bộ B05

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ngọc trai, xoàn mỹ ECZ

Trang sức bộ B04

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Kim cương

Trang sức bộ B03

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: bạch kim Đính đá: Kim cương

Trang sức bộ B02

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Amethyst, xoàn mỹ ECZ

Trang sức bộ B01

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Vàng trắng 14K Đính đá: Sapphire, xoàn mỹ ECZ