Nhẫn Nữ

Nhẫn Bạch Kim BK02

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Amethyst

Nhẫn Bạch Kim BK01

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Xoàn mỹ ECZ

Nhẫn Ngọc Trai NT02

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Ngọc trai

Nhẫn Ngọc Trai NT01

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Ngọc trai

Nhẫn Kim Cương NKC04

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Peridot, Kim cương

Nhẫn Kim Cương NKC03

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Kim cương