Mề Đay

Mề đay vàng 18K đính xoàn mỹ – M8

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Xoàn mỹ ECZ

Mề đay Ruby hình lá – M7

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ruby

Mề đay ngọc trai – M6

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Ngọc trai

Mề đay đá Sapphire 03 – M5

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Sapphire

Mề đay đá Sapphire 02 – M4

Sản phẩm: Mề đay Chấtl liệu: Vàng 14K Đính đá: Sapphire, xoàn mỹ ECZ

Mề đay đá Amethyst – M3

Sản phẩm: Mề đay Chấtl liệu: Bạch kim Đính đá: Amethyst