Kiềng

Kiềng vàng KC03

Sản phẩm: Kiềng Chất liệu: Vàng 24K

Kiềng vàng KC02

Sản phẩm: Kiềng Chất liệu: vàng 24K

Kiềng vàng KC01

Sản phẩm: Kiềng Chất liệu: Vàng 24K Đính đá: Không