Dây Chuyền

Dây chuyền ngọc trai – M3

Sản phẩm: Dây chuyền Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Ngọc trai

Dây chuyền mặt đá Topaz – M2

Sản phẩm: Dây chuyền Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Topaz

Dây chuyền ngọc lục bảo – M1

Sản phẩm: Dây chuyền Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ngọc lục bảo, xoàn mỹ ECZ