Trang Sức Vàng 18K

Trang sức bộ B06

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: vàng 18K Đính đá: Ruby

Mề đay vàng 18K đính xoàn mỹ – M8

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Xoàn mỹ ECZ

Mề đay ngọc trai – M6

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Ngọc trai

Vòng Tay Vàng 18K VTK02

Sản phẩm: Vòng tay Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Xoàn mỹ ECZ

Vòng Tay Vàng 18K VTK01

Sản phẩm: Vòng tay Chất liệu: vàng 18K Đính đá: Xoàn mỹ ECZ

Dây chuyền ngọc trai – M3

Sản phẩm: Dây chuyền Chất liệu: Vàng 18K Đính đá: Ngọc trai