Trang Sức Vàng 14K

Trang sức bộ B05

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ngọc trai, xoàn mỹ ECZ

Trang sức bộ B02

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Amethyst, xoàn mỹ ECZ

Trang sức bộ B01

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Vàng trắng 14K Đính đá: Sapphire, xoàn mỹ ECZ

Mề đay Ruby hình lá – M7

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Ruby

Mề đay đá Sapphire 02 – M4

Sản phẩm: Mề đay Chấtl liệu: Vàng 14K Đính đá: Sapphire, xoàn mỹ ECZ

Mề đay đá Sapphire – M1

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 14K Đính đá: Sapphire