Trang Sức Vàng 10K

Mề đay đá Sapphire 03 – M5

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Sapphire

Mề đay đá Citrine – M2

Sản phẩm: Mề đay Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Citrine

Bông tai đá sapphire – M2

Sản phẩm: Bông tai Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Xoàn mỹ ECZ, đá Sapphire

Nhẫn Cưới C11

Sản phẩm: Nhẫn cưới Chất liệu: Vàng 18K, vàng 10K Đính đá: Xoàn mỹ ECZ

Nhẫn Nam NNa06

Sản phẩm: Nhẫn nam Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Ruby

Nhẫn vàng trắng VT05

Sản phẩm: Nhẫn nữ Chất liệu: Vàng 10K Đính đá: Topaz