Trang Sức Bạch Kim

Trang sức cưới TSC04

Sản phẩm: Trang sức cưới Chất liệu: Bạch kim

Trang sức cưới kim cương – CKC

Sản phẩm: Trang sức cưới Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Kim cương

Trang sức bộ B04

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: Bạch kim Đính đá: Kim cương

Trang sức bộ B03

Sản phẩm: Trang sức bộ Chất liệu: bạch kim Đính đá: Kim cương

Mề đay đá Amethyst – M3

Sản phẩm: Mề đay Chấtl liệu: Bạch kim Đính đá: Amethyst

Vòng tay bạch kim – M7

Sản phẩm: Vòng tay Chấtl liệu: Bạch kim Đính đá: Xoàn mỹ ECZ